При избиране на заваръчен апарат , като правило се обръща най-голямо внимание на основните параметри-мощност , съответно максимален ток, време за което апарата може да работи с него /ПВ %/ , максимален диаметър на електродите , тежест на апарата.

Това са познати параметри.Но във все повече съвременни апарати с любителска насоченост се добавят нови функции като : Hotstart , Arcforce/Arcforsing/ и Antistick.

Какво е «горещ старт»?

Горещия старт е допълнително увеличаване на заваръчния ток над настроения/работен/.Например ако работния ток е настроен на 150А , то в момента на допир и запалване на електрода за кратко тока се увеличава до определена стойност.В различните апарати е реализирано различно , в някои е фиксирана стойност която не може да се регулира , а в други може , като има възможност и за изключването и , когато се налага заваряване на тънки детайли и има опасност от прогаряне.

За какво ни е нужен «горещ старт»?

Hotstart помага за разпалване на лоши електроди , при заваряване на ръждиви детайли , при лошо захранване и др.Най-добре е да има отделно регулиране в апарата , така че да  може да се настройва спрямо конкретните нужди.

Какво е «форсаж на дъгата». За какво е нужен?

Форсаж на дъгата , Arcforce или Arcforsing е функция , която подобрява стабилността на дъгата в процеса на заваряване , като  увеличава за момент работния ток така че да не се даде възможност за прекъсване на дъгата.В много инверторни апарати тази функция е вградена без възможност за регулиране.

Какво е «анти залепване». За какво служи?

За разлика от „топлия старт“ , то Antistick намалява тока до „0“ , като по този начин предотвратява прегряването на електрода и способства за по-лесното му отлепване от детайла , така че да може да се ползва отново.