Имате нужда от помощ? Свържете се с нас на: 0888668366|tigtageu@gmail.com

Технически газове

Начало/Технически газове

В зависимост от конкретните нужди на всеки отделен клиент ние доставяме всякакви газове и газови смеси, от най-необходимите азот, кислород, въглероден диоксид, аргон, лазерни смеси, хелий, газови смеси през заваръчни и уникални калибровъчни смеси.