В зависимост от конкретните нужди на всеки отделен клиент ние доставяме всякакви газове и газови смеси, от най-необходимите азот, кислород, въглероден диоксид, аргон, лазерни смеси, хелий, газови смеси през заваръчни и уникални калибровъчни смеси.