БЪРЗОСМЕН ЖЕНСКИ PLT4 (ПЛОСКО ЧЕЛО) DN25 G1 350bar

66.20 лв.