Имате нужда от помощ? Свържете се с нас на: 0888668366|tigtageu@gmail.com

Въглероден двуокис

//Въглероден двуокис

Въглероден двуокис

3.20 лв.

Описание

Въглеродният диоксид (въглероден двуокис) е химично съединение. Молекулата му се състои от един атом въглерод и два атома кислород. Химичната формула на въглеродния диоксид е CO2. Той е газ без цвят и миризма. Получава се като продукт при дишането на живите организми, както и при горенето. Участва като изходно вещество при фотосинтезата на растенията. Натрупването му в по-големи от нормалните количества в атмосферата води до парников ефект.

Въглеродният диоксид се извлича от находища на природен газ или чрез други химични процеси. Използва се в хранително-вкусовата промишленост, пожарогасене и различни производствени процеси.

    Приложeние:

  • заваряване и рязане при електрическа дъга
  • замразяване и пакетиране на хранителни продукти
  • газиране на минерална вода и други напитки
  • пожарогасителни системи
  • употреба на сух лед и др.

  •  Фирмата разполага с пълначни станции за технически газове