Описание

Посочената цена за  1бр. при  минимално количество  заявка 10бр.