Описание

Базичен електрод за заваряване на неръждаеми аустинетни стомани с легиране 18Cr8Ni6Mn
(AISI 307), с <5% ферит. Навареният метал има много добра устойчивост срещу спукване дори
и при съединяване на стомани със слаба способност за заваряване. Може да се прилага за
съединяване на разнородни стомани и стомани със съдържание на манган 12-14%.