Описание

 – вътрешен диаметър – 25

 – външен диаметър    -35.6

 – работно налягане   – 40

 – мин.радиус на огъване динамичен – 200

 – мин.радиус на огъване статичен – 85