Описание

Педал за дистанционно управление на аргонов апарат
Съвместим с предлаганите на българския пазар аргонови апарати, които имата два изхода за управление и избор на режим за управление дистанционно.

С две букси едната за пуск на апарата, а другата за управление на тока от педала дистанционно