Устройство на редуцир вентил.

Редуцир вентила е устройство  за  понижаване на  налягането на газа  или газовата смес [...]