Заваряване с флюсова тел

MIG заваряването с използването на защитен газ като CO2 и [...]