Описание

Редуцил вентил за промишлени газове.

Описание:

Модел REF Редуцир вентил за CO2, Аргон.

Месингово тяло, манометър Ф63/ 2бр

Mанометър за високо  до 315 bar

Mанометър за ниско налягане отчита разхода на газта в литри в минуна.

За въглероден двуокис  от 0 до 30 литра в минута

За ARGON  от 0 до 32 литра в минута

Фирмата разполага с пълначни станции за технически газове,собствен гаранционен и извън гаранционен сервиз за заваръчна техника,проектира и изгражда инсталации за технически газове.