Файбър лазера използва оптично влакно, което е било легирано с редки елементи: обикновено ербий, итербий, неодим, тулий, празеодим, холмиум или диспрозий. Въпреки че не е нужно да се притеснявате твърде много за това, кои рядкоземни елементи са били използвани, основното нещо, което трябва да се отбележи е, че в центъра на тази лазерна машина се използват влакна.

Файбър лазера е различен от двата основни типа лазер, които са газови лазери (обикновено използва хелий-неонов или въглероден диоксид) и кристални лазери (използвайки  Nd: YAG ).

Накратко, лазерната светлина във влакната се създава от банки от диоди. Светлината се канализира и усилва чрез оптичен кабел, подобен на този използван за пренос на данни. Усилената светлина, излизаща от кабела от влакна, се колимира или прави и след това се фокусира от леща върху материала, който трябва да бъде изрязан. Създаването на светлина е 200% по-ефективно от използването на традиционен CO2 лазер, а доставката е далеч по-проста, без скъпи оптични огледала. Фокусиращата леща, за разлика от конвенционалната CO2 лазерна машина, е запечатана в режещата глава и по този начин не е консуматив.
Предимствата на файбър лазерния източник включват:
1. Едно от най-големите предимства, което влакнестият лазер предлага на своите потребители е, че е изключително стабилен.
2. Друго огромно предимство в начина на работа на фибро лазер е, че качеството на лъча, който се доставя, е изключително високо. Тъй като лъчът, както обяснихме, остава в сърцевината на влакното, той поддържа прав лъч, който може да бъде ултра фокусиран. Точката на лазерния лъч на влакна може да бъде направена невероятно малка,  идеална за приложения като лазерно рязане .
3. Няма движещи се части или огледала в източника на генериране на светлина, за разлика от конвенционалния СО2 резонатор или дисков лазер. Това има ясно предимство по отношение на намаляване на изискванията за поддръжка и експлоатационните разходи.
4. Много по-висока електрическа ефективност, което води до значително по-ниски текущи разходи. Машината с файбър лазерен източник от 3 кВт използва една трета от мощността на 4 кВт CO2 машина със средна производителност.
5. По-високи скорости при рязане на тънък материал. В сравнение със същата машина с мощност от 4 кВт, влакнестият лазер е три пъти по-бърз при рязане по права линия на 1 мм ламарина и два пъти по-бърз при рязане на 2 мм.
6. Способност за рязане на светлоотразителни материали без страх от отражения, да повредят машината. Това позволява да се режат мед, месинг и алуминий без проблеми.
7. 50% по-дълги интервали на обслужване и 50% по-ниски разходи за обслужване.