Плазменото рязане се отличава с бързина , точност и леснота. Недостатък е необходимостта от по скъпо оборудване. Принципа на работа е превръщане на вещество(газ) в плазменно състояние, при което се постига температура от порядък на 20000С. Плазмата е електропроводима.

Процесът започва с пропускане на газ под налягане при което се получава завихряне на газа през дюзата и към този поток  се приложи високо напрежение, възниква електрическа дъга  йонизираща газа и го превръща в плазма. Плазмения поток  през дюзата е с висока скорост от 500 до 1500 m/s.

Плазмата се състои от захранващ източник (трифазен или монофазен). Апарата има  високоволтова час , която генерира променливо напрежение от порядъка на 5000V и служи за запалване на дъгата. След като има устойчива електрическа дъга апарата изключва високото напрежение и превключва към силовата част като поддържа постоянен ток в  плазмата между електрода и детайла. В зависимост от дебелината на детайла се регулира и тока.

В традиционните плазменни апарати най-вече използвани за ръчно рязане , се използва очистен  компресиран въздух , а формата на плазмената дъга зависи от  диаметъра на суплото.

В CNC плазмени установки плазмената глава е с значително по сложно устройство наложено както от по високите изисквания за точност така и от по-високата скорост на рязане. При тях се използва кислород , очистен въздух , азот/аргон  смес в зависимост от материала на детайла.

В  мощните плазменни апарати (трифазни) има пилотна дъга , която се запалва между електрода и газовата дюза. Шланговете на такива апарати имат допълнителен кабел  и извод от апарата.

Бързо износващи се части са електрод и газова дюза , колко по често се запалва дъгата  толкова по бързо се износва електрода. Износването зависи и от големината на тока.