Съвременните MIG / MAG заваръчни апарати са оборудвани с пулсова опция, която позволява импулсно заваряване. Това е начин за циклично прехвърляне на капка течен метал в заваръчната вана, без да се създават къси съединения или пръски. Какво е пулсово заваряване и за какво може да се използва?

Импулсно заваряване – определение

Импулсното заваряване – метод на заваряване, който осигурява по-трайни и солидни заварки. Телоподаващите апарати оборудвани с импулсна функция се считат за по-функционални. По време на пулсовото заваряване се генерират два вида ток. Първият, наречен основен, се използва за поддържане на заваръчната дъга, както и за топене на заваръчната тел и ръбовете на съединените материали. Вторият импулсен ток е отговорен за прехвърлянето на течен метал към заваръчната вана, без пръски и къси съединения.

Какви са предимствата на пулсовото заваряване?

Използването на опцията за импулс ви позволява да се справяте по-добре, отколкото при работа с редовно заваряване, независимо от позицията на заваряване. Топлинната енергия се въвежда в заваръчния импулс, а между следващите импулси се охлажда. По този начин е по-лесно да се получи правилната форма и геометрични размери на заварката, както и да се избегне необходимостта от отстраняване на пръскане на заваряване.

Първоначално импулсното заваряване се използва предимно за свързване на неръждаеми стомани и алуминий – материал с не много добра заваряемост. С течение на времето се забелязва, че импулсният ток може да се използва и за заваряване на мед и никел. Използването на импулсен ток позволява да се получи заварка, отличаваща се с фино-кристална структура и устойчивост на горещи пукнатини, също и в случаите на свързващи материали с висока топлопроводимост. Какво е важно, опцията импулс също ви позволява да намалите консумацията на електроенергия.

Заваряване с двойно пулсиращ ток

Високотехнологичните МИГ-МАГ също имат двойна пулсова функция. По време на продължителността на пулсиращия ток настъпва моментно увеличаване на силата и след това се връща към първоначалното състояние. Заваряването с двоен импулсен ток ви позволява да регулирате токовия импулс, използван за свързване на материала, както и скоростта на подаване на тел. По този начин се подобряват външният вид и профилът на заварката.

Използването на двойна пулсация е ефективен начин за получаване на заварка с качество , подобна на тази, получена чрез метода на ВИГ заваряване.