Ръчното дъгово заваряване(MMA) на алуминиеви заготовки не се е използва често.Но това е най-евтиния и прост начин , затова този метод се ползва в малки работилници или полеви условия , където няма възможност да се ползват по качествени методи на заваряане , но и значително по скъпи  от към оборудване.В състава на обмазката на тези електроди влизат  флуориди или хлориди на алкалоземни метали , които влизат в съединение с алуминиевия оксид и се превръщат в защитен газ и шлака.Алуминиевият оксид е огнеупорен филм, който винаги се образува върху повърхността на алуминиевите части.Заварява е с обратна полярност – „+“ е на ръкохватката.

Електроди от шведската фирма ESAB.
Шведите предлагат марката OK на електроди, особено за заваряване и напластяване на алуминиеви части.

  • ОК 96.10. Отличителна черта на този модел е новата обмазка, изработена от флуорни и хлорни соли, като композитен материал. Именно това покритие позволява на заваръчната дъга да се държи в стабилно състояние, на практика няма метално разпръскване, шлаките лесно се отделят от повърхността на заваръчния шев. Самият шев е много гладък и чист. Електрода е проектиран за заваряване на чист алуминий.Предварителното нагряване на детайлите не е задължително , но е препоръчително. От това качеството на шева не се променя, но подгряването намалява консумацията на електроди. Обмазка – алкална сол.
  • ОК 96.20. Използвайте го, ако конструкция или частите не са подложени на тежки натоварвания, т.е. има минимални изисквания към тях. Можете да заварявате само сплави, в които присъства магнезий или манган, чието съдържание не надвишава 3%. Позицията на заваряване е всяка. Останалите показатели са като ОК 96.10.
  • ОК 96.50. Използва се само за свързване на алуминиеви сплави (манган, магнезий и мед). Електродната сърцевина също е направена от сплав от алуминий и манган, така че може да се използва като пълнител в автогенно заваряване. Покритие с алкална сол.

Понякога е трудно за начинаещите да направят избор, защото алуминиевите сплави съдържат различни компоненти, които определят качеството на крайния резултат на съединението. Няколко препоръки.

  • Добре е  ако състава на електрода съответства на състава на сплавта. Много производители посочват това на опаковката или  етикета, което улеснява процеса на избор.
  • Изборът на дебелина на електродите също е важен. Невъзможно е да се заваряват тънки детайли с дебел електрод. Това е гаранция за появата на прогаряния на детайлите.
  • Използването на електроди , които са сушени два или три пъти намалява качеството на заварката. Те са с намалено качество.
  • Предварителната обработка на заваръчните ръбове е задължителна. Необходимо е първо да се почисти с метална четка и след това да се третира с разтворител. Това е единственият начин за отстраняване на оксидното покритие.
  • Ако сте начинаещ използвайте по дебели детайли първоначално , след натрупване на опит пристъпете към заваряване на тънки детайли. Основното е скоростта на процеса на заваряване. Той преминава бързо, така че е лесно да се изгори тънък метал. Освен това, съществува възможност за образуване на дебел заваръчен шев, дължащ се на високата флуидност на алуминия.
  • Заварявайте  с умерен ток  , което ще позволи по балансиран провар.
  • При използване на дъгово ръчно заваряване е необходимо сравнително точно да се подбере заваръчния ток.Може да ползвате указаните стойности от производителя или ориентировъчно се приема за 1мм дебелина тока е със стойност 25-30А.