MIG заваряването с използването на защитен газ като CO2 и Аргон  се явява най-разпространения начин на заваряване.Но този начин си има своите ограничения , когато се налага за къси шевове , височинна работа , където използването на бутилки е свързано с трудности.

В тези случаи и когато няма изисквания към качеството на заваръчния шев  , може да се ползва флюсова тел.Това е специална тел в която има флюс или самия метал отделя газ в процеса на топене.В процеса на заваряване , флюса се нагрява и образува газова среда , която е достатъчна да защити разтопения метал.

Предимствата :

  • мобилност на заваръчното оборудване.Липса на стоманена бутилка , маркучи , редуцир вентил.Съответно първоначалната инвестиция в оборудване е сравнително по ниска.
  • възможност за използване  на тел с различен химичен състав в зависимост от заварявания метал.

Недостатъци:

  • висока цена на качествената флюсова тел.
  • изисква специално внимание при избора на флюсова тел и телоподаващ апарат за заваряване.

Основни моменти при използването на флюсова тел.

Апарата който ще се ползва трябва да има възможност за смяна на поляритета , защото заваряването с флюсова тел се извършва с права полярност (gasless) а именно „+“ на маса(детайла) и „“ на ръкохватката.

Флюсова тел , поляритет флюсова тел,полярност

В повечето случаи няма нужда да се коригира натиска на притискащата ролка.

Флюсовата тел е с диаметър ∅0.9мм , поради което се ползва токова дюза с ∅1мм.