За най-качествена заварка на цветни метали е силно препоръчително да се прави по метода на волфрам инертен газ или познат под абревиатурата TIG.Заваряване на алуминий  е възможно и с телоподаващ апарат.Като цяло заваряване на алуминий е свързано с няколко трудности.Сложността е в това че алуминия има висока топлопроводимост и при прегряване детайлите прогарят.Другата основна трудност е окислението на метала.

МИГ заваряването на алуминия има своите особеностти при избора и настройка на оборудването , а също така и режимите и методите на заваряване.Възможно е , правилната подготовка да заеми повече време от самото заваряване.

Подготовка на заваряваните детайли.

Чистенето на алуминия преди заваряване е като цяло ключово за добрата заварка.За почистване на окиса нa алуминиевите детайли , може да се използва метална четка от неръждаема стомана , разтворители или реактиви .

Някои основни правила за чистене:

  • Не използвайте четка , която се използва за чистене на черни метали.
  • Не прилагайте голяма сила – при силно натискане на четка окисите проникват в заготовката.
  • Очистването на повърхността  се прави с четка от неръждаема стомана и само в едно направление.
  • При използване на разтворители и реактиви , не забравяйте да ги отстраните от повърхността чрез ацетон или друг подходящ разтворител.

Предварителното подгряване на алуминиевите детайли позволява да се избегни пропукването заваръчния шев , при това:

  • температурата не трябва да надхвърля ~110°С.
  • Прихващането на детайлите в краищата подобрява предварителното подгряване.
  • различните в дебелина заварявани детайли е нужно да се подгреят.

Избор и настройка на апарат.

Заваръчен апарат за алуминий.

Може да се използва и стандартен телоподаващ заваръчен апарат , но не може да се очаква добри резултати.Работи се с обратна полярност(Direct Current Electrode Positive) , „+“ на горелката , „-“ на детайла.

Оптималното решение е избор на апарат с импулсен режим.Импулсите пробиват окиса и намалят вероятността от прегряване.

Синергетичните импулси , снабдени с програма , още повече облекчават задачата.Заварчика е необходимо в зависимост от заваряваните сплави да избере базова програма , която при нужда регулира.Необходимо е да се отбележи че такъв тип заваръчен апарат не е евтино удоволствие и е оправдано основно за професионално ползване.

Заваръчна тел

При заваряване на алуминий с телоподаващ апарат е нужно да се избере и подходящата тел.Основни моменти:

  • температурата на топене на телта е нужно да бъде съпоставима с температуратурата на заварявания детайл.
  • оптимален диаметър на телта от 1,2 до 1,6мм.
  • по-голям диаметър по-лесно захранване  в зоната на заваряване

Разпространени типове заваръчна алуминиева тел са ER4043 и ER5356

Най-общо може да се приеме 1 ампер заваръчен ток на 0.025 мм дебелина на детайла.За защитен газ се използва чист аргон или смес аргон/хелий.

Препоръчителни режими на заваряване с ER4043 и ER5356.

Диаметър на тела, мм Напрежение, В Ток, А Разход газ, л/мин
0,8 13-24 60-170 15
0,9 13-24 60-170 15
1,0 15-26 90-210 16
1,2 20-29 140-260 19
1,6 25-30 190-350 25

Алуминиева тел

Заваръчна горелка и шланг

За заваръчен шланг се използва тефлоново жило за намаляване на триенето.Желателно е шланга използван за заваряване на алуминий да е направен само за алуминий , като оптималната дължина е 3м.Токовите дюзи е желателно да бъдат за алуминий , като на тях е щампована маркировка AL.Ако се използват токови дюзи за стоманена тел е необходимо да са с 1 номер по-голям диаметър.Това се налага поради голямото разширение на алуминиевата тел.Добро решение при често заваряване на алуминий е използването на Spool Gun/заваръчен пистолет/.

Телоподаващ механизъм

Поради повишената мекост и пластичност на алуминиевата тел , подаващия механизъм е желателно да има четири ролки с U образен жлеб , а също така да се отрегулира натиска.

Режими на заваряване с алуминий.

Заваряването на алуминий в домашната работилница , на апарати нямащи допълнителни функции , може да се осъществи по опитен път с проба и грешка.Оптималното значение на напрежението и тока са различни в зависимост от дебелината и състава на детайлите.Индуктивността позволява да се регулира температурата в заваръчната вана.

Основния метод за пренасяне на алуминиевата тел към детайла е чрез spray transfer mode (спрей режим на прехвърляне).Поради което е необходимо по високо напрежение  21-23V.

Положение на горелката.

Положението на горелката следва да е под ъгъл от 10-20° спрямо вертикалата.Оптималното разстояние между дюзата и детайла е около 10-15мм , увеличаването му значително повишава разхода на газ.Твърде малкото разстояние довежда до изгарянето на телта до контактната дюза.

Скорост на заваряване

Заварката следва да се направи бързо.Високата топлопроводимост на алуминия диктува правилото за висок заваръчен ток съответно по-бързо постъпателно движение на горелката за избягване на прогаряния.

Заваръчен шев

При заварка на алуминий най-разпространения вид брак е поради пукнатини в заваръчния шев , възникващи в резултат на значителното разширение при нагряване и съответно свиване при охлаждане.Най-чувствителен към пропукване е заваръчния кратер  , поради което следва да се наварява до образуване на куполоподобна повърхност.