Synergic се отнася до машина, която настройва параметрите в рамките на избрана програма според заваръчен ток(amperage), скорост на подаване на телта(speed ​​wire) , дебелина на материала , използван газ. След това машината задава напрежение и т.н. според информацията в паметта на машината. Много синергични машини имат единичен или двоен пулс функция, намаляване на пръските и т.н.

За илюстрация използваме панела на MIG-250M.С бутона в ляво се настройва режим: електрожен , телоподаване , аргон.Средния бутон настройва работа с 2 или 4 такта на работа.От дясно на него е бутона за тестване и бързо прокарване на заваръчната тел през шланга.Бутона от дясно на дисплея е мултифункционален , чрез него се настройват и избират: компенсация на напрежение , индуктивност , комбинация заваръчен газ и диаметър на заваръчната тел.

След направената настройка , остава да се регулира само заваръчния ток , всички останали параметри апарата регулира спрямо предварително запаметени програми.